انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- واحدهای تشکیل دهنده
واحدهای تشکیل دهنده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
واحد تشکیلات
نام مسئول: دکتر عباس عالم زاده

برنامه واحد
 • ساماندهی عضو گیری و تمدید عضویت ها تشکیل شعب و سازمان اداره کننده آنها
 • راه اندازی شاخه دانشجوئی انجمن
 • توسعه عضو گیری افراد با رشته های مرتبط
 •  ارتباط منسجم با همه اعضاء بر اساس تجربه شبکه های کشور شناسایی نیروهای کارآمد و معرفی آنان جهت پست های کلیدی انجمن و یا موسسات مربوط
 •  مدیریت شعب انجمن
 • تلاش برای ایجاد یک شبکه بین انجمنی
واحد روابط عمومی
نام مسئول:‌‌ دکتر نیراعظم خوش خلق سیما

برنامه واحد
 • تدوین بسته فرهنگ سازی و اجرای آن
 • ایجاد تالار گفتگوی الکترونیکی بویژه در مورد مسائل روز
 • اداره سرویس خبری و رصد خبرهای علمی مهم دنیا و اطلاع رسانی آن به اعضاء
 •  انتشار بولتن خبری انجمن
 • اجرای میزگردهای خبری انجمن
 • کارشناسی مواضع علمی انجمن در وقایع مرتبط با بیوتکنولوژی و ارائه پیشنهادات به هیئت مدیره جهت اخذ مواضع رسمی انجمن
 • مشارکت و جلب مشارکت های ملی و بین امللی در اجرای همایش های تخصصی
 • فراهم نمودن مقدمات برگزاری هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی


واحد روابط بین الملل
نام مسئول: دکتر امیر موسوی

برنامه های واحد

 •  ایجاد زمینه های مشارکت زیست فناوران ایران در پروژه های بین المللی.
 •  ایجاد بستر لازم برای برخورداری پژوهشگران ایران از منابع بین المللی (اعم از مالی و ...).

 واحد تولید و تجاری سازی(بنیاد رازی)
نام مسئول: دکتر علی ملبوبی

 برنامه های واحد
 •  تهیه لیست تجارت بیوتکنولوژی کشور جهت شناخت بازار و پتانسیل های تولید و پژوهش(دکتر بمبئی).
 •  اداره سایت مشاوره الکترونیک انجمن.


 واحد قوانین و مقررات
 نام مسئول: دکتر سیروس زینلی

برنامه های واحد
 • بررسی و اعلام نظر انجمن در مورد قوانین سلامت و ...
 •  پیگیری طرح قانونی نظام بیوتکنولوژی.
 • پیگیری طرح قانونی استفساریه قانون ثبت اختراعات.
 • ارائه نظرات انجمن در مورد آئین نامه های اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی.
 • نگاه انتقادی به گذشته انجمن و مشخص نمودن هدف بیوتکنولوژی در کشور و جا انداختن آن در گردنه های کلیدی کشور(پیشنهاد دکتر امیدی نیا).

واحد بودجه
نام مسئول: دکتر مسعود شمس بخش

برنامه های واحد
 • ساماندهی دریافت های مالی از اعضاء انجمن
 • نظارت بر درآمدها و هزینه های انجمن

واحد آموزش
نام مسئول: دکتر مسعود شمس بخش

برنامه های واحد
 • استفاده از امکانات شبکه های مرتبط با بیوتکنولوژی(شبکه پزشکی مولکولی و شبکه بیوتکنولوژی پزشکی) انجمن ها و مراکز تخصصی در برگزاری کارگاه های انجمن
 • نقد و تجزیه و تحلیل وضعیت آموزش بیوتکنولوژی در کشور در سطوح مختلف
 • برگزاری بازدیدهای علمی تهیه بسته ای آموزشی

واحد پژوهش و فناوری
 نام مسئول: دکتر محمود تولائی

برنامه های واحد
 •  ارائه مشاوره و همکاری با مراکز پژوهشی مرتبط با بیوتکنولوژی
 •  انجام پژوهش های مطالعاتی توسط انجمن
 • رصد وضعیت پژوهش زیست فناوری و ارائه پیشنهادات سازنده برای ارتقای آن بویژه در بعد مدیریت آن
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.58.13.fa
برگشت به اصل مطلب