انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
تیم پشتیبانی تجهیزات فنی آماده ارائه هرگونه خدمات به شما همکاران می باشد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 


✅تیم پشتیبانی تجهیزات فنی آماده ارائه هرگونه خدمات به شما همکاران می باشد.
🔹لینک گروه تلگرامی مرکز پشتیبانی تجهیزات آزمایشگاهی:👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://t.me/joinchat/BMKnTRJCDFfavHtyyNymMw
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.340.fa
برگشت به اصل مطلب