انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- تسهیلات پایگاه
خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
خدمات انجمن

  • برگزرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
  • آموزش الکترونیک
  • مشاوره حقوقی به طریق الکترونیک و حضوری
  •  ارسال خبرنامه انجمن
  •  انتشار فصل نامه علمی و پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی(مشترک با دانشگاه شهید باهنر)
  • همکاری با سازمان پدافند غیر عامل در حوزه زیست فناوری
  • بانک اطلاعات اعضاء
  • تدوین پیش نویس طرح ها و لوایح قانونی و ارائه به مراجع ذیربط
  •  دانش فنی و یا فناوری آماده تجاری سازی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.90.18.fa
برگشت به اصل مطلب